Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.