Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Frimo
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.