Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Nemecko
Debnenie - Alžírsko

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.