Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie - Alžírsko

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.