Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.