Telekomunikačné veže
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.