Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.