Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.