Kontajnery
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel
Koncové debnenie

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.