Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Rôzne
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie
Zásobníky - Nemecko
Frimo

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.