Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Wien

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.