Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Dortmund
Zásobníky - Rakúsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Wien
Rôzne