Frimo
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko