Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Nemecko
Rôzne
Frimo
Telekomunikačné veže
Konštrukcia sedačkovej lanovky