Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Koncové debnenie
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie - Alžírsko