Frimo
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Rôzne
Zásobníky - Nemecko