Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Wien
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö
Oceľové konštrukcie - Heineken