Debnenie pre metro Dortmund
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov