Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko