Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Wien
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia