Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Vozeň na armatúry- Malmö