Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö
Kontajnery
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne