Parabel
Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken