Frimo
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Parabel
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Köln