Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Tunelové debnenie - Köln
Koncové debnenie
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York