Kanalizačné debnenie - Singapur
Parabel
Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko