Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia