Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko
Parabel
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Telekomunikačné veže
Vozeň na armatúry- Malmö