Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Kontajnery
Zásobníky - Nemecko
Debnenie - Alžírsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie