Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto