Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Parabel