Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel