Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Parabel
Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči