Kontajnery
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Telekomunikačné veže
Debnenie - Alžírsko
Oceľové konštrukcie - Heineken