Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg
Oceľové konštrukcie - Heineken