Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg