Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko