Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne