Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Koncové debnenie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko