Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund