Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči