Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö