Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Frimo
Koncové debnenie
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Telekomunikačné veže