Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže