Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Frimo