Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Katzenberg