Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne