Koncové debnenie
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln