Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Parabel