Telekomunikačné veže
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Dortmund
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo