Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vozeň na armatúry- Malmö