Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie - Alžírsko