Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Frimo
Telekomunikačné veže