Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko
Koncové debnenie