Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Dortmund
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur