Konštrukcia sedačkovej lanovky
Frimo
Koncové debnenie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Rakúsko
Kontajnery
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia