Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kanalizačné debnenie - Singapur
Oceľové konštrukcie - Heineken