Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Telekomunikačné veže
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Kontajnery