Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York