Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Frimo
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Dortmund