Oceľové konštrukcie - Heineken
Telekomunikačné veže
Frimo
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien