Konštrukcia sedačkovej lanovky
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö