Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Frimo
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko