Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Leshoto
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö
Kontajnery
Debnenie pre metro Wien