Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Frimo
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg