Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Nemecko
Kanalizačné debnenie - Singapur