Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Leshoto