Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne
Parabel
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko