Podvozky, radlice a ramená bágrov
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken