Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Rakúsko
Koncové debnenie
Parabel
Telekomunikačné veže
Frimo
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien