Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie - Alžírsko
Parabel