Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie