Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Köln
Vozeň na armatúry- Malmö