Telekomunikačné veže
Parabel
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Kontajnery
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur