Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Parabel
Debnenie pre metro Dortmund
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Koncové debnenie