Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie - Alžírsko
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne

Kontakt

Kontaktný formulár

Reload Image
 

 

Adresa: Ilmont spol. s.r.o.   Tel: +421 35/77 05 891
  Ďulov Dvor, Súbežná 75   Fax: 77 05 111
  945 01 Komárno   E-mail: ilmont@gtsmail.sk
  Slovensko   Mobil: Ildikó Čepregiová - konateľka
        +421 905 403 928
         Milan Čepregi - riaditeľ
IČO: 36533998     +421 905 445 728
DIČ: 2020159372      
IČ DPH: SK2020159372      

 
Google maps