Debnenie - Alžírsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne