Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken