Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne