Frimo
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur