Telekomunikačné veže
Rôzne
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Parabel
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči