Tunelové debnenie - Köln
Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Frimo
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie