Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Rakúsko
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg