Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken