Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Dortmund
Parabel
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Rôzne