Debnenie - Alžírsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kontajnery
Frimo
Zásobníky - Nemecko