Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vozeň na armatúry- Malmö
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Katzenberg
Telekomunikačné veže