Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Köln
Parabel