Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Frimo
Parabel
Tunelové debnenie - Leshoto
Telekomunikačné veže