Zásobníky - Nemecko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie - Alžírsko
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže