Debnenie pre metro Wien
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Vozeň na armatúry- Malmö