Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky