Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Koncové debnenie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky