Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg