Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto
Telekomunikačné veže