Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Parabel