Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Frimo
Tunelové debnenie - Köln