Parabel
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg