Oceľové konštrukcie - Heineken
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov