Kontajnery
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie - Alžírsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči