Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne