Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Kontajnery
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Zásobníky - Nemecko