Parabel
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto
Kontajnery
Tunelové debnenie - Katzenberg