Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Parabel
Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia