Rôzne
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken