Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln