Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Wien
Parabel