Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund