Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko
Zásobníky - Nemecko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Dortmund