Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto
Parabel
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia