Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Frimo
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel