Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Telekomunikačné veže
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York