Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko
Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia