Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York