Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko
Frimo
Vozeň na armatúry- Malmö
Koncové debnenie
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York