Konštrukcia sedačkovej lanovky
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Kanalizačné debnenie - Singapur
Koncové debnenie
Rôzne