Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Dortmund
Kontajnery