Koncové debnenie
Frimo
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie