Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg