Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky