Vozeň na armatúry- Malmö
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko