Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto