Telekomunikačné veže
Zásobníky - Nemecko
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York