Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Parabel
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko