Koncové debnenie
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Parabel
Rôzne