Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Leshoto
Parabel
Zásobníky - Rakúsko