Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči