Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Oceľové konštrukcie - Heineken