Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko