Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln