Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko
Frimo
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Dortmund
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie