Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel
Telekomunikačné veže
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö