Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne