Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Koncové debnenie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Parabel