Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken
Koncové debnenie
Frimo
Zásobníky - Nemecko