Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Koncové debnenie
Frimo
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky