Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur