Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Telekomunikačné veže
Koncové debnenie