Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur