Kontajnery
Debnenie pre metro Wien
Debnenie - Alžírsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Kanalizačné debnenie - Singapur