Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči