Kontajnery
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Frimo
Zásobníky - Nemecko