Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel
Frimo