Rôzne
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči