Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Parabel
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Debnenie - Alžírsko