Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže
Rôzne
Parabel
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Rakúsko