Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Frimo
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg