Vozeň na armatúry- Malmö
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky