Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Nemecko
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie