Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Telekomunikačné veže
Parabel
Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia