Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Nemecko
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Wien