Frimo
Parabel
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia