Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg