Debnenie pre metro Wien
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Dortmund
Kontajnery
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie