Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Telekomunikačné veže
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia