Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur