Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Koncové debnenie
Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Nemecko