Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö