Koncové debnenie
Frimo
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko
Telekomunikačné veže