Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Frimo
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kontajnery