Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Parabel
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vozeň na armatúry- Malmö