Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York