Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia