Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Kontajnery
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto