Zásobníky - Nemecko
Frimo
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže