Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Parabel
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia