Telekomunikačné veže
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York