Parabel
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Koncové debnenie
Kanalizačné debnenie - Singapur