Oceľové konštrukcie - Heineken
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne