Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York