Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur