Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Frimo
Rôzne
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Dortmund
Oceľové konštrukcie - Heineken