Debnenie - Alžírsko
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vozeň na armatúry- Malmö
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Rakúsko
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken