Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Parabel
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie
Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky