Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Nemecko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur