Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York