Kanalizačné debnenie - Singapur
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie