Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Wien
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York