Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Parabel
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Frimo
Debnenie - Alžírsko