Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Köln