Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Koncové debnenie
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur

Časti a súčasti rôznych strojov

Výroba častí a súčastí rôznych strojov (stavebných a lesných strojov, stroje na profilovanie tunelov, paletovacie vozíky, rámy strojov do automobilového priemyslu)