Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Dortmund
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö

Časti a súčasti rôznych strojov

Výroba častí a súčastí rôznych strojov (stavebných a lesných strojov, stroje na profilovanie tunelov, paletovacie vozíky, rámy strojov do automobilového priemyslu)