Frimo
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken