Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Nemecko