Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči

Časti a súčasti rôznych strojov

Výroba častí a súčastí rôznych strojov (stavebných a lesných strojov, stroje na profilovanie tunelov, paletovacie vozíky, rámy strojov do automobilového priemyslu)