Zásobníky - Rakúsko
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel