Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel
Koncové debnenie
Podvozky, radlice a ramená bágrov

Časti a súčasti rôznych strojov

Výroba častí a súčastí rôznych strojov (stavebných a lesných strojov, stroje na profilovanie tunelov, paletovacie vozíky, rámy strojov do automobilového priemyslu)