Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Köln