Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia