Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Dortmund
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky