Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky