Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Katzenberg
Telekomunikačné veže
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie