Debnenie pre metro Wien
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov