Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Frimo
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči