Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Nemecko
Rôzne