Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kontajnery
Frimo
Debnenie pre metro Wien
Rôzne