Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Rakúsko
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie