Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Frimo