Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln