Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov