Rôzne
Frimo
Debnenie - Alžírsko
Parabel
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund