Zásobníky - Nemecko
Parabel
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Leshoto
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov