Debnenie pre metro Wien
Parabel
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto