Koncové debnenie
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.