Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.