Zásobníky - Rakúsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Frimo
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.