Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Koncové debnenie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.