Kontajnery
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Rakúsko
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.