Koncové debnenie
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Köln
Frimo

Referencie

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu č.791 (Systém kvality), ktorý akceptuje požiadavky normy NS- EN ISO 9001:2008 pre výrobu oceľových konštrukcií a zámočnícku výrobu.
Vlastníme tiež certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800.