Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Vozeň na armatúry- Malmö
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kontajnery