Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Rôzne
Koncové debnenie
Podvozky, radlice a ramená bágrov