Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel
Zásobníky - Rakúsko
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Katzenberg