Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže
Koncové debnenie
Parabel
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Nemecko