Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo