Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel
Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kontajnery