Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov