Parabel
Tunelové debnenie - Köln
Koncové debnenie
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg