Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Wien