Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Leshoto