Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči