Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Parabel
Frimo
Kontajnery