Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie - Alžírsko
Vozeň na armatúry- Malmö