Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Frimo
Rôzne
Koncové debnenie
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Köln
Vozeň na armatúry- Malmö