Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Köln
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Frimo
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund