Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg