Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Frimo
Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken