Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči