Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Oceľové konštrukcie - Heineken