Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Dortmund
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Telekomunikačné veže
Frimo