Debnenie pre metro Dortmund
Kanalizačné debnenie - Singapur
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Parabel
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia sedačkovej lanovky