Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Leshoto
Frimo
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči