Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Telekomunikačné veže
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Dortmund