Rôzne
Rôzne
Frimo
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Rakúsko