Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö