Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Koncové debnenie
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky