Frimo
Debnenie - Alžírsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia