Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto
Parabel
Debnenie - Alžírsko
Frimo
Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln