Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Debnenie pre metro Wien
Rôzne
Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov