Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery
Debnenie pre metro Dortmund