Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö