Telekomunikačné veže
Koncové debnenie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie - Alžírsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko