Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Parabel
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie