Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Telekomunikačné veže
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia