Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Leshoto
Frimo
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö