Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Wien
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Rôzne