Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Frimo