Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Parabel
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko