Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Nemecko
Kontajnery
Rôzne
Frimo