Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Zásobníky - Nemecko