Tunelové debnenie - Leshoto
Parabel
Koncové debnenie
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg