Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Rôzne