Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Frimo
Telekomunikačné veže
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Nemecko