Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kontajnery
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund