Telekomunikačné veže
Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky