Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Leshoto