Tunelové debnenie - Leshoto
Koncové debnenie
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky