Telekomunikačné veže
Rôzne
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York