Koncové debnenie
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Wien