Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Rakúsko