Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko