Frimo
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne