Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Köln