Frimo
Parabel
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Oceľové konštrukcie - Heineken
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže