Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Frimo