Tunelové debnenie - Leshoto
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kanalizačné debnenie - Singapur
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Rakúsko
Kontajnery