Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie - Alžírsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur