Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Wien
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko