Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Köln
Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia