Debnenie - Alžírsko
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Frimo