Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Frimo