Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne