Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko