Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie - Alžírsko
Vozeň na armatúry- Malmö