Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Kontajnery
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Debnenie pre metro Wien