Vozeň na armatúry- Malmö
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko