Tunelové debnenie - Katzenberg
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Frimo
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia sedačkovej lanovky