Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne