Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Köln
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko