Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg