Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel