Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Katzenberg
Koncové debnenie
Kontajnery
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Frimo