Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Koncové debnenie
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Frimo
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Katzenberg