Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Frimo
Debnenie pre metro Wien
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko