Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Dortmund
Koncové debnenie
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia