Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko