Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Dortmund
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie