Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Kontajnery
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie