Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Dortmund
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia