Debnenie pre metro Dortmund
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.