Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.