Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Leshoto
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Nemecko

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.