Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Wien
Vozeň na armatúry- Malmö
Frimo

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.