Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund
Vozeň na armatúry- Malmö

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.