Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Dortmund

Tunelové debnenie

Výroba vytváracích šalovacích dielcov, nosných konštrukcií (podvozkov) a prípravných zariadení pre montáž debniaceho systému (vŕtacie zariadenie).

Spolupráca s firmami Baystag, BMTI GmbH a Strabag.