Zásobníky - Nemecko
Frimo
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Wien
Debnenie - Alžírsko