Debnenie pre metro Dortmund
Parabel
Rôzne
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Telekomunikačné veže