Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Parabel
Kanalizačné debnenie - Singapur
Frimo
Rôzne
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York