Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Dortmund
Zásobníky - Nemecko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Rakúsko