Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne