Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Oceľové konštrukcie - Heineken
Frimo
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto