Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Frimo
Rôzne
Parabel
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York