Tunelové debnenie - Katzenberg
Parabel
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne