Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie pre metro Wien
Zásobníky - Nemecko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Parabel
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Katzenberg