Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Nemecko
Koncové debnenie
Podvozky, radlice a ramená bágrov