Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko
Vozeň na armatúry- Malmö
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken