Kontajnery
Frimo
Tunelové debnenie - Köln
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Rôzne