Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Zásobníky - Rakúsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko