Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Nemecko
Kontajnery
Koncové debnenie