Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Leshoto
Kontajnery
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie - Alžírsko