Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel
Vozeň na armatúry- Malmö
Tunelové debnenie - Leshoto
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Nemecko