Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Katzenberg
Frimo
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken
Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Zásobníky - Rakúsko