Debnenie pre metro Wien
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Frimo
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia