Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Kontajnery
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Leshoto