Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia