Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Zásobníky - Rakúsko
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Wien
Kanalizačné debnenie - Singapur
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči