Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Dortmund
Telekomunikačné veže