Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Leshoto
Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Dortmund
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Katzenberg