Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Vozeň na armatúry- Malmö
Koncové debnenie
Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Parabel