Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Koncové debnenie