Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel