Tunelové debnenie - Leshoto
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur
Parabel