Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Frimo
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York