Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Kontajnery
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Oceľové konštrukcie - Heineken