Tunelové debnenie - Köln
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Parabel
Zásobníky - Nemecko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči