Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Koncové debnenie