Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Rakúsko
Rôzne
Frimo
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Nemecko