Zásobníky - Nemecko
Vozeň na armatúry- Malmö
Frimo
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Kontajnery
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken