Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Frimo
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken