Konštrukcia sedačkovej lanovky
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Leshoto
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie - Alžírsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery