Koncové debnenie
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Tunelové debnenie - Köln
Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky