Podvozky, radlice a ramená bágrov
Zásobníky - Nemecko
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie - Alžírsko
Rôzne