Tunelové debnenie - Katzenberg
Parabel
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Köln
Frimo
Zásobníky - Rakúsko
Koncové debnenie
Debnenie - Alžírsko