Rôzne
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Parabel