Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Dortmund
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Zásobníky - Nemecko
Kontajnery
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Wien
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie