Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Köln
Frimo
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Oceľové konštrukcie - Heineken
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči