Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie pre metro Dortmund
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Telekomunikačné veže