Tunelové debnenie - Katzenberg
Zásobníky - Nemecko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Leshoto
Koncové debnenie