Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Frimo
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Oceľové konštrukcie - Heineken