Rôzne
Parabel
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Oceľové konštrukcie - Heineken