Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Wien
Koncové debnenie
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Parabel