Rôzne
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Köln
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien
Vozeň na armatúry- Malmö