Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov