Zásobníky - Rakúsko
Frimo
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kanalizačné debnenie - Singapur
Kontajnery
Debnenie - Alžírsko
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Dortmund