Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Zásobníky - Rakúsko
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Telekomunikačné veže
Parabel
Debnenie - Alžírsko