Debnenie - Alžírsko
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Kontajnery
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko