Konštrukcia sedačkovej lanovky
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Frimo