Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Rôzne
Podvozky, radlice a ramená bágrov