Konštrukcia sedačkovej lanovky
Vozeň na armatúry- Malmö
Telekomunikačné veže
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Rôzne
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Tunelové debnenie - Katzenberg