Debnenie - Alžírsko
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Leshoto
Kanalizačné debnenie - Singapur
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Telekomunikačné veže
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York