Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kontajnery
Telekomunikačné veže
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Zásobníky - Nemecko
Debnenie - Alžírsko
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči