Oceľové konštrukcie - Heineken
Frimo
Telekomunikačné veže
Rôzne
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg
Koncové debnenie
Rôzne