Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Debnenie - Alžírsko
Frimo
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Zásobníky - Rakúsko
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie - Katzenberg