Debnenie pre metro Wien
Kontajnery
Vŕtacie zariadenie do tunela -Soči
Telekomunikačné veže
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Koncové debnenie
Konštrukcia sedačkovej lanovky