Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Debnenie - Alžírsko
Telekomunikačné veže
Parabel