Debnenie pre metro Wien
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Rakúsko
Telekomunikačné veže
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Kontajnery
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Katzenberg