Rôzne
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Koncové debnenie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko
Debnenie pre metro Dortmund