Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Telekomunikačné veže
Tunelové debnenie - Katzenberg
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie