Rôzne
Vozeň na armatúry- Malmö
Koncové debnenie
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Telekomunikačné veže
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Köln