Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie - Katzenberg
Kanalizačné debnenie - Singapur
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Debnenie pre metro Wien
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Oceľové konštrukcie - Heineken