Telekomunikačné veže
Frimo
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Kanalizačné debnenie - Singapur
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Oceľové konštrukcie - Heineken