Konštrukcia sedačkovej lanovky
Konštrukcia dopravníku - Metro - New York
Koncové debnenie
Rôzne
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Leshoto
Rôzne
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia